پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

مامان تنبل
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: مادرانه

یادم نمیاد اخرین بار کی آپ کردم

حتی دلم نمیخواد برم تاریخش را نگاه کنم

ولی میدونم که تو بارداری خیلی زرنگ بودم و الان خیلی تنبلم

سلمان من روز به روز داره بزرگتر میشه

مردی شده واسه خودش! قربونش برم

سلمان تو مهارتهای مربوط به دهان و زبان !!! خیلی زرنگه و تو مهارتای حرکتی محتاط و یک کم تنبل

از دستاش هم خوب استفاده میکنه

کلمات "بابا" "ماما" "دد" را خیلی خوب باهدف میگه

کلمات دیگه را هم میگه ولی فکر میکنم بی هدف و بی معنیه

مثل پوووف که گاهی به جای فوت کردن هم میگه پوفف

داییی

ایی(علی) و....

بوس میفرسته دست میزنه نای نای! میکنه

ولی هنوز تو حرکت تنبله

کلا توی روز 2-3 قدم!! حرکت میکنه که 2تاش چهاردست و پاست و یکیش خزیدن!!دستش را به لبه مبل میگیره می ایسته و گاهی با دماغ!! میاد رو زمین

تا این سن 11تا سفر رفته (که البته 7 مورد سفر شیراز بوده!!) و عاشق فضای سبز و محیط خارج از خونست

به همه لبخند میزنه و همه را دوست داره

هر وقت تو خیابون یکی میاد بغلش کنه با وجود تلاشهای من با اغوش باز میپره تو بغل طرف !!!!!!!!!!!

با روروئک تمام مساحت خونه را طی میکنه و دنبال همه میدوئه ولی هنوز نمیدونه وقتی دنبالش میدون باید فرار کنه

کلا فرشته ای شده که حد نداره

روزهای خانه مانی!!! من با شیرین کاریها و چلوندن سلمان پر شده

و هر دو شادیم