پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

بز بز قندی
ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر کودک

من بزی دارم خیلی قشنـــــگه          این بز شیطون زبروزرنگـــه 
میره صحرا داد میزنه بع بع بع          روتپه هاهی میکنه بع بع بع 
بزبزقندی هیچ نمی خنـــــــدی          میروی هرروز روی بلنـــــدی 
میره صحرا داد میزنه بع بع بع          آب وعلف به من بده بع بع بع 


 
خدای خوب مهربان
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر کودک

خدای خوب مهربان ، داده به ما گوش و زبان

 

بخشیده مارا دل و جان، چشم و سر و دست و دهان

او داده مارا عقل و هوش، اوداده مارا آب و نان


از شکر نعمتهای او

ما زنده ایم و پر توان


ما زنده ایم و پر توان


 
شب شد، لالاکن
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: مادرانه ، شعر کودک

پسرک خوشگل من ........بشین کنار دل من

شب شد، لالا کن .........شب شد، لالا کن

پسر ناز وخوب من ..........نازنین محبوب من

شب شد، لالا کن .........شب شد، لالا کن


سر شبی پسرک من........ تو دل مامان و بابا

خودشو جا می کنه ..........میره لالا میکنه

خودشو جا می کنه ..........میره لالا میکنه

 

 

نه دیگه گریه میکنه....... نه دیگه دعوا میکنه


نه مثل بچه های بد،...... داد و غوغا میکنه


پ.ن: این شعر عروسک خوشکل من ،خواننده : چرا!!! من واسه سلمان تغییرش دادم