پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

ABCs
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: شعر کودک

a-b-c-d-e-f-g, (/eɪ biː siː diː iː ɛf dʒiː,/)

h-i-j-k-lmnop, (/eɪtʃ aɪ dʒeɪ keɪ ɛlɛmɛnoʊ piː,/ l-m-n-o spoken twice as quickly as rest of rhyme)

q-r-s, t-u-v, (/kjuː ɑr ɛs, tiː juː viː,/ pause between s and t)

w--x, y-and-z, (/dʌbɨjuː ɛks, waɪ, ziː,/ pause between x and y, w and x last for two beats)

Now I know my ABCs

next time won't you sing with me?


 
بابای خوبم
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: شعر کودک

وقتی میای به خونه خونه چه زیباست 
بابای من قشنگترین بابای دنیاست
بابای خوبم دوست دارم
اخه تو مهربونی
پدر جون مادرجون شما ها همزبونید
الهی همیشه شما پیشم بمونید


 
کبوتر ناز من
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: شعر کودک

کبوتر ناز من تنها نشسته
دلم براش می سوزه بالش شکسته
به من نگاه می کنه ساکت و خسته
مامان جون مهربون بالش رو بسته


کبوتر ناز نازی خوب می شی فردا
دوباره پر می کشی به اسمونهآ 


 
در استانه دو سالگی
ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: سلمان
 
تولد
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: مادرانه

پسر نازنینم .....امروز ششم رمضان ....دومین سالگرد تولدته ..... گرچه تولد اصلیت همون پنجم شهریوره ولی خب امروز هم به روایتی تولدته و این روایت سیزده سال دیگه خیلی مهمه واسه همین تا همیشه دوتا تولد واست میگیرم یکی ساده یکی جدی!!!! همیشه تولد قمری ساده و تولد شمسی جدی و پانزده سالگیت تولد قمری خیلی خیلی جدی و تولد شمسی جدی!!! پسر نازنینم هرروز بزرگ شدنت را میبینم و خدا را شکر میکنم که تو را به من هدیه داد..امیدوارم بتونم مادر خوبی برای تو بهترین پسر دنیا باشم ....انقدر با تو شادم که حتی نمیتونم به قبل از اومدنت فکر کنم اصلا یادم نمیاد قبلا روزا را چطوری میگذروندم ..... یادم نمیاد بدون شادی پیشرفتای تو چطور شاد بودم ....ممنونم که زندگی ما را شاد تر کردی .......هر روز بیشتر از روز قبل دوستت دارم ....اگه به همین ترتیب پیش بریم تا تو بیست ساله بشی من از عشق تو منفجر میشم !!!!!!! عاشقتم عشق من نفس من