پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

اگه ستاره بشی
ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر کودک ، سلمان

تو که ماه بلند آسمونی
منم ستاره میشم دو دو دورتُ میگیرم
اگه ستاره بشی دورمُ بگیری
منم ابر میشم رورو روتُ میگیرم
اگه ابر بشی رومُ بگیری
منم بارون میشم چیک چیک،
چیک چیک،چیک چیک میبارم
اگه بارون بشی چیک چیک بباری
منم سبزه میشم سر سر سر در میارم
تو که سبزه میشی سر در میاری
منم گل میشم و پهلوت میشم
تو که گل میشی و پهلوم میشینی
منم بلبل میشم چهچه ،
چهچه،چهچه میخونم