پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

چوپونه کجاست؟
ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر کودک

چوپونه کجاست ؟ ............تو صحراست

مراقب گله هاست

گله باید چرا کنه ، بع و بع و بع صدا کنه

یونجه و شبدر بخوره ، علفهای تر بخوره

 

بع و بع وبع ..بع و بع و بع

بع و بع وبع ..بع و بع و بع

 

چوپون باید زرنگ باشه ، قوی واهل جنگ باشه

جنگ با کی ؟ با گرگا .......صد آفرین ماشااله