پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

آهویی دارم خوشکله
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر کودک

آهویی دارم خوشگله..... فرار کرده ز دستم

دوریش برام مشکله ...... کاشکی اونو می بستم

ای خدا چی کار کنم، آهو مو پیدا کنم


آی چه کنم وای چه کنم  ،  کجا اونو پیدا کنم


کاشکی اونو می بستم

کاشکی اونو می بستم