پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

خدای خوب مهربان
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر کودک

خدای خوب مهربان ، داده به ما گوش و زبان

 

بخشیده مارا دل و جان، چشم و سر و دست و دهان

او داده مارا عقل و هوش، اوداده مارا آب و نان


از شکر نعمتهای او

ما زنده ایم و پر توان


ما زنده ایم و پر توان