پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

دانه دانه ریخت باران
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر کودک ، باران

دانه، دانه، ریخت باران
روی بام و روی ایوان
روی حوض خانه ی ما
ریخت باران، شاد وخندان


با سرود نرم بارون
نارون از خواب پا شد

چشم خواب آلود نرگس ......با نسیم صبح وا شد

آب حوض خانه ی ما
از یخِ نازک، رها شد
کاشی فیروزه رنگش
جایگاه مرغها شد

باز شد، گنجشکِ زیبا
بر درخت خانه مهمان
پر زد، این سو و آن سو
جیک وجیک آمد بهاران........جیک وجیک آمد بهاران