پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

دویدم و دویدم
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر کودک ، دویدم و دویدم ، خاتون

دویدم دویدم..... سر کوهی رسیدم
 دو تا خاتونو دیدم

یکیش به من آب داد..... یکیش به من نون داد

نونو خودم خوردم..... آبو دادم به زمین

آبو دادم به زمین....... زمین به من گندم داد

 

گندمو دادم به نونوا........ نونوا به من نون داد


نونو خودم خوردم....... گفتم شکر خدا
نونو که می خوردم...... گفتم شکر خدا

 

 

البته زمان ما این شعر خیلی خیلی متفاوت بود!!!