پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

بز بز قندی
ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر کودک

من بزی دارم خیلی قشنـــــگه          این بز شیطون زبروزرنگـــه 
میره صحرا داد میزنه بع بع بع          روتپه هاهی میکنه بع بع بع 
بزبزقندی هیچ نمی خنـــــــدی          میروی هرروز روی بلنـــــدی 
میره صحرا داد میزنه بع بع بع          آب وعلف به من بده بع بع بع