پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

تولد
ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

سلمان و محمد طهتبلد تبلد

تبلدت میبالک ! بیا شما را پوت کن تا کیک بوحوریم!!

این اهنگ تولدت مبارک با زبان سلمان 

۴ شهریور واسه سلمان تولد گرفتیم ...خیلی خوشحال بود ....با وجودی که خسته بود و میخواست بخوابه همه کادو ها را باز کرد و یکی در میون تشکر کرد و فقط یک نفر را بوسید! و این نتیجه جند هفته تلاش من بود تا به سلمان یاد بدم کادو که میگیره باید دست بده و تشکر کنه !!!!

از این کادو میرفت سراغ اون یکی .....اینو باز میگرد چشمش به بعدی میوفتاد قبلی را میذاشت میرفت سراغ بعدی ....انقدر خوشحال بود که حد نداشت ......امسال حسابی معنی تولد را میفهمید ....هنوز هم با خوشحالی در مورد تولد میگه