پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

کتاب خوان کوچک من
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

یتی بود یتی نبوت ( یکی بود یکی نبود)

زیر دمبد کبوت  ( زیر گنبد کبود)

موشه بود خدوشه بود (موشه  بود خرگوشه بود)

موشه تو تموشه بود خدوش اون دوشه بود (موشه تو تنبوشه بود  . خرگوشه اون گوشه بود ) 

مرغ دد ددمیکرد ( مرغه قدقدا میکرد )

خلوسه دوی دوی میکرد (خروسه قوقولی قوقو صدا میکرد )

هاپو هاپ هاپ میکرد 

پیشی میو میو میکرد 

فیل اووووو میکرد

مادرم حاتون گد تمون (مادرم زینب خاتون گیس داره قد کمون )

تی میات بازی کنیم طیازی کنیم ؟ ( کی میاد بازی کنیم بازی و طنازی کنیم؟)

 

 

این قسمتایی از کتاب  فیل اومد آب بخوره افتاد و دندونش شکست اثر استاد احترامی هست که سلمان از روی کتاب واسه خودش میخونه ......گاهی بیشتر و گاهی هم کمتر 

و من عاشق این کتاب خوندنشم ....