پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

اتل متل
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: سلمان

اَمتَل مَمتل توتویه ...داب حسن چیچویه ....نه شیر  نه ایپسون ...شیرشو بردن ایندسون ......یه زن ترتی بیسون ......امسش بذار عَم دِزدی....تویاش نمدِزی......هامشین آمشین ..پا بَر چین