پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

گنجشکک اشی مشی
ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: سلمان

دُندیشتَتِ اَمشی مَمشی .... لب بوم ما بشین.......بارون بیات خیس بشی....برف بیاد دوولّه بیشی ....بیهوتّی تو حوض دَدّاشی ..... تی میدیره؟ ندّاش باشی .... تی میپزه آپشز باشی ...تی میحوره ...امشی ممشییییییییییییی