پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

پاییز
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

و پاییز ثانیه ثانیه میگذرد ....

یادت نرود ... اینجا کسی هست که به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز برایت ارزوی خوب دارد

 

ممنون خاله الهام ....