پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

حسنی
ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: شعر کودک ، سلمان

 

 

اولین کتابی که تقریبا حفظ شدی ...... انقدر خوب بلدی که گاهی به جای حسنی اسم کسی که داری براش شعر میخونی را میذاری ....... مثلا میگی پریسا نگو ...... بابای پریسا میگفت .... و.الی آخر   این وسط کاکلی را خیلی قشنگ میگی .... همه واسه تاتویی! گفتنت غش میکنن 

حسنی نگوبلا بگو تنبل تنبلا بگو/موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه/نه فلفلی نه قلقلی نه  مرغ زرد کاکلی (تاتویی)/هیچکس باهاش رفیق نبود/تنها روی سه پایه نشسته بود تو سایه
باباش میگفت: حسنی میای بریم حموم ؟ 
نه نمیام نه نمیام/سرتو می خوای اصلاح کنی؟ /نه نمی خوام نه نمی خوام

/کره الاغ کدخدا یورتمه می رفت تو کوچه ها/الاغه چرا یورتمه میری؟
دارم میرم بار بیارم دیرم شده عجله دارم
الاغ خوب و نازنین سر در هوا سم بر زمین/یالت بلندو پرمو دمت مثال جارو یک  کمی به من سواری میدی؟/-نه که نمیدم/چرا نمیدی؟/واسه اینکه من تمیزم پیش همه عزیزم اما تو چی؟
موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه!
غازه پرید تو استخر/تو اردکی یا غازی؟/من غاز خوش زبانم/میای بریم به بازی؟ /نه جانم
چرا نمیای؟
واسه اینکه من صبح تا غروب میون آب کنار جو مشغول کارو شستشو/اما تو چی؟/موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه
در وا شدو یه جوجه دوید و اومد تو کوچه 
جیک جیک کنان گردش زنان/اومدو اومد پیش حسنی/جوجه کوچولو کوچول موچولو میای با من بازی کنی؟
مادرش اومد قدقدقدا
برو خونتون تو رو به خدا/ جوجه ریزه میزه ، ببین چقد تمیزه؟/ اما تو چی؟ موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه
حسنی با چشم گریون دوید و اومد تو میدون:آی فلفلی آی قلقلی میاین با من بازی کنین؟/نه که نمیایم/چرا نمیاین؟ /فلفلی گفت/من و داداشم و بابم و عموم هفته ای دو بار میریم حموم
اما تو چی؟
قلقلی گفت:نگاش کنین/موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه

حسنی دوید پیش باباش 
حسنی میای بریم حموم؟/میام میام
سرتو میخوای اصلاح کنی؟/میخوام میخوام
حسنی نگو یه دسته گل ترو تمیزو تپل مپل
الاغ و خروس جوجه و غاز و ببعی با فلفلی با قلقلی با مرغ زرد کاکلی/حلقه زدن دور حسن
الاغه میگفت: کاری  اگه نداری بریم الاغ سواری
خروسه می گفت: قوقولی قوقو قوقولی قوقو هر چی میخوای فوری بگو
مرغه میگفت: حسنی برو تو کوچه بازی بکن با جوجه
غاز میگفت: حسنی  بیا با همدیگه بریم شنا


توی ده شلمرود حسنی  دیگه تنها نبود