پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

Hand
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: شعر کودک

 

Where is Thumb Kin? Where is Thumb Kin
Here I am! Here I am! 
How are you today sir?
Very well I thank you 
Run away, run away

 

Where is Pointer? Where is Pointer
Here I am! Here I am! 
How are you today sir?
 Very well I thank you 
Run away, run away

 

Where is Middle Man? Where is Middle Man? 
Here I am! Here I am! 
How are you today sir?
Very well I thank you 
Run away, run away 

Where is 
Ring Man? Where is Ring Man
Here I am! Here I am! 
How are you today sir?
Very well I thank you 
Run away, run away

 

Where is Pinky? Where is Pinky
Here I am, here I am 
How are you today sir?
Very well I thank you 
Run away, run away

 

Where is Family? Where is Family
Here we are! Here we are! 
How are you today sirs?
Very well we thank you 
Run away, run away