پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

شوختم!!
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: سلمان

برا سلمان آب پرتقال گرفتم یک کم خورده میگه سوختم !!!!! فکر کردم اذیت میکنه یا بازی میکنه ...... بعد میگه تووش بود شوختم  یعنی ترش بود سوختم