پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

Barney
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: شعر کودک

سلمان عاشق بارنی ه .... و البته من هم .... این دایناسور بنفش و سبز با نمک و شاد .... این شعر را هم دست و پا شکسته بلده و راه میره ... قر میده و میخونه !!

 

Barney is a dinosaur from our imagination
And when he's tall
he's what we call a dinosaur sensation

Barney's friends are big and small
they come from lots of places
after school they meet to play
and sing with happy faces

Barney shows us lots of things
Like how to play pretend
ABC's, and 123's
And how to be a friend

Barney comes to play with us
Whenever we may need him
Barney can be your friend too
If you just make-believe him!