پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

خدایا شکرت
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

خدا جون خیلی خیلی ممنون

ممنون که  خانواده سالم و خوبی دارم

ممنون که دوستانی دارم که همیشه بودنشون و محبتشون را حس میکنم ...

 و دوستایی که ندیدمشون یا خیلی کم دیدمشون ولی فکرشون هم انرژی بخشه

و ممنون که منو سنگ خلق نکردی ..... ولی خدا جون این دنیا پر از عقربه ..... البته شکلشون با عقرب فرق میکنه ها ولی نیششون اندازه نیش عقربه ..... خدا جون تو این دنیا سنگ نباشی باید نیش عقربا را تحمل کنی .....

ممنون که سنگ نیستم ... ممنون که نسبت به نیش یک کم مقاومم.... ولی خدا جون یه دارویی پمادی ... چیزی تجویز کن ... بزنم این جای نیشا خیلی میسوزه