پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

خوابیدنی!!!!!!!
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: سیسمونی

لالالالا گل مریم    فدای تو می شم هر دم
لالالالا گل نازم      خودم رو من فدات سازم
لالالالا گل یاسم    تموم عمر به پات وایسم
لالالالا گل مینا               به عشق توست چشام بینا
لالالالا گل شب بو        تویی خوشرنگ تویی خوشبو
لالالالا گل گل پونه     بابات میاد زودی خونه
لالالالا گل لادن         همه خوبی به تو دادن
لالالالا گل نعنا                  فدای اون قد رعنا
لالالالا گل گل لاله           دوست داریم من و خالهقلب
لالالالا گل چایی             دوست داریم من و داییماچ
لالالالا گل زیره                       چرا خوابت نمی گیره؟
لالالالا گل خشخاش               بابات رفته خدا همراش
بابات رفته سوی کرمون!!!
تویی درد مرا درمون
لالالالا گل فندق            جهازت هست توی صندوقتعجب !!!!!!!!!!
لالالالا گل سرخم               مبادا تو بشی سر خم
لالالالا گل سنبل               عزیز من تویی چون گل
لالالالا گلم هستی              عزیز این دلم هستی

پ.ن :عمو جون این بیت را برای تکمیل این شعر سرودند.

لالالالا گل کاهو         دوست داریم من و امو (امو= عمو به شیرازی)مژه


ش