پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

پلیس کوچک من
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: سلمان

چراخ راخ مَمایی (چراغ راهنمایی) سه تا رنگ داره ... قرمز زرد و سبز.... قرمز یعنی ایست ... هر وقت قرمز دیدی باید ترمز بگی!!!.. سبز یعنی برو.... زرد یعنی اختیاط ( احتیاط )

روزی سه بار برا لگو هاش توضیح میده .... یعنی هر بار این لگو های بیچاره را با یک حرکت دست از روی دراورش میریزه پایین این چراغ راهنمایی لگو را برمیداره ... توضیح میده ... بعد میره دنبال بازیش

دیروز با ماشین یکی از آشنا ها رفتیم بیرون .... پشت یک چراغ سه بار هر بار 140 ثانیه توقف کردیم .... آخرین بار وقتی چراغ زرد بود پشت خط رسیدیم و راننده که خسته شده بود از چراغ زرد عبور کرد..... وسط چهار راه جیغ و داد و فریاد که چراغ قرمزه باید ترمز بگی !!! ( تو فرهنگ لغات سلمان ترمز را میگن ... نمیگیرن !)

تا ده دقیقه بعد هم گریه و آه و فغان و اشک که چرا رد شدیم

بعد از سه چهار ساعت که برگشتیم خونه دوید تو اتاق چراغ راهنماش را برداشت و برگشت سمت آسانسور.....

میخواست به آقای ن..( راننده ماشین ) چراخ راخ ممایی یاد بده که دیگه اشتباه نکنه