پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

صدا
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سلمان

دوتا انگشتاش را محکم فشار داده تو گوشش.) در واقع گوشش را انقدر محکم گرفته که صدای منو نمیشنوه!)............. میگه : مامان صداتو کم کردم .... صدای خودمو زیاد کردم !