پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

اتاق من
ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

پسر گل مامان دیگه داره اتاق دار میشه  دیروز اتاقش را کاغذ دیواری کردیم امروز هم تخت و کمدش را اوردن