پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

اسم خوشمزه
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سلمان

اولین قاشق را که گذاشت دهنش با تعجب میپرسه : این چیه؟

_ کوکو سبزی

+اه اه اه دوست ندارم ( و لقمه را بیرون اورد!)

یک دقیقه بعد ( دقیقا یک دقیقه .... به اندازه ای که رفتم دستمال بیارم تا دستش را تمیز کنم )

میبینم داره دولپی میخوره .... دیگه قاشق هم نداره بادست!!!

_تعجب

+ این اسمش کیک سبزیه ! اسم تو تو ( کو کو ) خیلی زشت و بدمزه هست!!!