پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

خوبی که از حد بگذرد ... نادان خیال بد کند
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: نصیحت

بدترین حسرتی که در زندگی میخوریم از کارهای خطایی که مرتکب شده ایم ، نیست … بلکه از این است که… چرا کارهای درست را برای کسی که لیاقتش را نداشته انجام داده ایم

 

 

ممکنه لبخند بزنم .... ممکنه به روی خودم نیارم ... ممکنه بذارم " دست پیش را بگیرن که پس نیافتن "...... ولی میفهمم.... گاه میبخشم گاه میذارم به حسابشون!!!....ولی تصمیم دارم در مقابل مسائلی که به تو مربوطه کوتاه نیام .... از این به بعد... جواب میدهیم!!!!!!!!!!!!