پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

ببخشید
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سلمان

رفتیم پارک .... روی پله های سرسره یک پسر حدودا 6 ساله سلمان را هل داد و صف را نادیده گرفت .... برعکس همیشه که میترسید و دور میشد به پسره تذکر داد که نوبت منه!!!... ولی در جواب پسره هلش داد ...ناراحت شد و گفت بگو ببخشید ولی پسرک اصلا تو این وادی ها نبود.... خیلی جدی برگشت پایین به مامان بچه گفت:" بچه ات! را ببر کلاس خاله مسیحا تا یادش بده بگه ببخشید!"