پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

گل یاپوچ
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سلمان

گل یا پوچ به سبک سلمان :

یه مهره گرفته دست چپ.... دستها را به پشتش میبره و چند بار مهره را جا به جا میکنه .... در آخر مهره را داخل دست چپ میذاره .. مشت دست راست را جلوی بابا میگیره و میگه:بگو تو کدوم دستمه !!!!!!!!!!!!!!

بغل

 

 

تفاوت لپ تاپ و دسکتاپ را فهمیده !!!! با ناراحتی از بابا میپرسه :

 چرا مهندس لپ تاپ نشدی ؟ این که خوشکلتره!!!!!!!!!