پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

علی ها!!
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سلمان

در کلاس مهدکودک دو کودک با نام علی هست .... یکی را از نوزادی میشناسد و حسابی با هم دوستند.... برای تفکیک، در مهد علی ها را با نام فامیل صدا میزنند.... علی د و علی پ ..... از روز اول این د... پشت اسم علی سلمان را ناراحت میکرد و شاکی بود از اینکه علی ِ منو! علی د ... صدا میزنن

بالاخره دیروز راه حلی پیدا کرد..... :به علی پ (که درشت اندام تر و بزرگتره ) بگیم علیِ اکبر و به علی د بگیم علی اصغر!!!!!!!!!