پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

درد دل
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 
برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کرد ، لبخند زد و بی صدا شکست ..............!