پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

یادم بمونه !
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

نمیدونم چرا شریک و همراه مشکلات و ناراحتی ها هستیم. ولی برای شادی ها غریبه ایم انقدر غریبه که فقط! با ما نباید مطرح بشه ...... نمیدونم چرا تو همه غم ها و کارها و دردسر ها بزرگتریم ولی برای خوشی ها و موفقیت ها حتی آشنا هم نیستیم  , .... نمیدونم چرا باید همیشه از بزرگتر بودن وظیفه حمایت و محبت را بر عهده داشته باشیم ولی توقع احترام ممنوعه ..... احساس میکنم به چشم کسایی که از ته قلبم دوستشون داشتم و خیر خواهشون بودم یک موجود حسود و بدخواهم .... چرا و چگونه اش را نمیدونم .... شاید هم میدونم .... هنوز یاد نگرفتم سیاست مدار و دو رنگ باشم ..... یاد نگرفتم جلو کسی تملق کنم و دروغ بگم ..... یاد نگرفتم که وقتی ناراحتم به دروغ خودم را خوشحال نشون بدم یا وقتی مخالفم برای خوشایند کسی خودم را موافق نشون بدم ..... شاید هم انتظارم زیاده ... خب نسبت خونی و سببی و همه محبت اون نمیتونه کسی را وادار کنه که ما را واقعا دوست داشته باشه ... خب نمیخوان ... ولی کاش میگفتن که اینجوریه ... اینجوری حرمت خیلی چیزها حفظ میشد ......... مهم نیست .... فقط امیدوارم یادم بمونه بعد از این از شراکت توی غم ها هم انصراف بدم