پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

چند کلمه حرف حساب
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

سلام

اینجا را مثلا واسه من ساختن ولی من که کاری به کار این چیزا ندارم یکی نیس بیاد به این مامانی و بابایی من بگه به جای این کارا بیاین به فرک من باشین.  آی هوار، مردم به دادم برسین اخه من تا ۶هفته دیگه میخوام بیام توی دنیای شما ولی هنوز امس ندارم. حالا این به کنار این قابل تحمله ولییییییییییییییییی  یکی بیاد بین ما قضاوت کنه بابا من تپلم، این شیمک مامانی واسه من تنگه ولی این مامانی منو درک نمیکنه، تا تکون میخورم دستشو میذاره رو شیمکش و فشار میده که مثلا ذوق کنه ولی یکی نیس بهش بگه این جای کوچولوی منو تنگ میکنه بازم این قابل تحمله وای به روزی که یکی دیگه هم در فاصله یک کیلومتری باشه!یکی نیست بگه اخه مامانی مگه شما تکون میخوری همه نگات میکنن که تا من جابجا میشم به همه اطلاع میدی!؟؟ ،از اون هم بدتر وقتیه که حوصلم سر میره میخوام بیام بیرون باید ببینینش، میشینه به گریه و التماس که نیام. اخه من خسته شودم دیگه تحمل جای تنگ و تاریک ندارم.  حالا خوبه خودش از خونه نشینی خسته شده ولی انتظار داره من از اینجا خسته نشم . شوما شاهد باشین که من چقدر تحمل میکنماااااااا ولی کیه که قدر بدونه

  اخیش درد دل چیقده خوبهبغل

الان هم باید تکواندو تمرین کنم بقیه حرف حسابام را بعدا به اطلاع میرسونم