پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

غم!
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

امروز خبر خیلی بدی شنیدم.... یکی از بهترین استادانم..... در اثر گاز گرفتگی فوت کردن .... دکتر میر باقری اسوه علم  و اخلاق بودند ...روحشون شاد ....