پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

باد
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سلمان

خدا جون مرسی برای باد!!!...

امروز یک فاصله تقریبا دویست متری را پیاده رفتیم .... از کنار یک کارگاه ساختمانی رد شدیم .... و همون موقع باد شدیدی وزید و همه گل و سیمان های کارگاه را ریخت رو سر ما!!!! ولی عکس العمل سلمان خیلی خوب بود ! با وجودی که خاک توی چشمش رفته بود ... با یک چشم بسته فریاد زد : مامااااااااااااااان باااااااااااااااااد میاد ... آخ جون دودا را میبره ... هوا تمیز میشه !!!!!

وضعیت هوای یک ماه اخیر تهران کار را به جایی رسونده که وزش باد احساس طراوت و زندگی میده