پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

اعداد
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

چرا به 70 میگن هفتاد ولی به 100 نمیگن دهاد؟

چرا به 50 به جای پنجاد میگن پنجاه؟

میدونستی ما اشتباهی به چهاراد!!! میگیم چهل؟ چون چهاراد سخته باید بگیم چهاد!!!

چرا به twenteen!!!! میگیم twelve ؟؟؟؟؟؟؟

آخر آخر عددا چنده؟ 

به نظرت!!! از هزار میلیارد و نه بزرگتر هم عدد داریم؟

دویست میلیارد و  هشت به انگلیسی چی میشه؟

و ده ها و شاید صد ها سوال عددی دیگه .... از صبح تا شب ذهن ما را مشغول کرده