پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

انتظارات
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سلمان

*مامان میدونستی تو یک کم مامان خوبی نیستی؟مژه

_چراااااااااااااا؟قلب

* چونیکه!!! به حرف من گوش نمیکنی

_خب الان بگو تا من گوش کنم 

*برای من هفت تا خواهر بیار!!!!

_هفت تا!!؟؟؟تعجب

*بله ... بعد اسم منو بذار دو ! اسم اونا را بذار  ر ،می ،فا ،سل ،لا ،سی ،دو کوچولو!!!