پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

نماز و حواشی آن
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سلمان

وقتی پدرش نماز میخونه در اولین فرصت مهر نماز را برمیداره و دو متر دورتر از سجاده میذاره .... و خودش از سر و کله! بابا بالا میره و عملیات اکروباتیک !انجام میده و کلا شهر بازی ای از نماز خوندن بابا میسازه ..... امشب داشت نماز میخوند ... مهر را تو دستش گرفته بود و قبل از سجده رو سجاده میذاشت و قبل از بلند کردن سر مهر را برمیداشت .... خیلی جدی و دقیق!!!! و بعد از تمام شدن نماز توضیح داد که این بچه!!!!* تا من نماز میخونم مهرم را برمیداره ولی من حواسم هست!!!! و زود مهرم را قایم میکنم!!!!

 

* (بعد معلوم شد بچه خودشه که یک سالشه و سلمان باباشه  و سلمان که چهار ساله بشه بچه اش دو ساله میشه و همسرش(مادر بچه ) سه ساله میشه ولی وقتی سلمان هشتاد ساله میشه همسرش سی ساله است!  ) 

بعدتر!!! معلوم میشه سی تا بچه داره که بیست و سه تاش ! پسر هستن 

هنوز داریم در مورد برنامه های اینده خانوادگی! سلمان صحبت میکنیم !!!!!!