پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

تاب
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: مادرانه
خیلی وقت است که "بی تابم..."

دلم تاب میخواهد

و یک هل محکم

که دلم هُـــری بریزد پایین

هرچه در خودش تلمبار کرده ...