پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

خدا جون ... مرسی
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

* من خودم را اندازه بی نمایت ( بی نهایت ) تا! برج از همه برج ها بزرگتر دوست دارم .... نه ... من خودمو خیلیییییییییییییییییییییییییی بیشتر دوست دارم !

.

.

.

.

مامانی! من تو را از خودم هم بیشتر دوست دارم 

 

 

آهااااااااااااااااااااااااااااای دنیااااااااااااااااااااااااا من هیچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچیییییییییییییییییییییییی دیگه ازت نمیخوام ...... خدا جون مرسی به خاطر سلمان