پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

تولد
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مادرانه

اولین تصویر  یکسان بود .... یک نوزاد کمی کبود با لب های درشت و بینی ورم کرده که از وسط اون پارچه سبز چشم دوخته بود به من .......  خدایااااااا این چقدر شبیه سلمان ه ...... فقط کمی ظریف تر .... در حد نود گرم !  دست چپم را باز کردن ...... دستاش را گرفتم ... همون انگشت های باریک ... ولی با ناخن های بلند و تیز ..... صورتش را گذاشت روی صورتم .... همین که پوستش با اشک من خیس شد گریه کرد ...... گریه اش فرق داره ...... آرومتره!