پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

فیلم تولد
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: سلمان

امروز فیلم تولد سلمان را گذاشتیم ....  میخواستم دوران نوزادی خودش را ببینه تا به نظرش آوین اینقدر غیر عادی نباشه .... ولی نتیجه فقط گریه مبسوط!!! من و سلمان بود .. من دلتنگ اون روزها و از عشق اون نوزاد که منو وارد یک دنیای حدید کرد گریه میکردم و سلمان از سر ناراحتی و دلسوزی که..... چرا لخت بوده!.... چرا گریه میکرده .. چرا کثیف بوده .. چرا نافش زشت بوده و گیره داشته ( واسه این یکی خیلی گریه کرد ) و چرا انقدر ضعیف بوده ... واز همه بدتر ... چرا من نبودم! ( در تمام این چهارسال دو ساعت نبودم ... اونم تو ریکاوری بودم  همین دو ساعت شده باعث ناراحتیش ... از بعد از دیدن فیلم تا حالا صد بار به این سوال جواب دادم که " چرا نبودم "!)