پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

سفر
ساعت ۸:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: سلمان

مشغول بحث در مورد مقصد سفر احتمالی بودیم .... سلمان کاملا بی مقدمه گفت: منو ببرین قطب جنوب میخوام قطب جنوب را ببینم 

... نه علاقه ای به برف و یخ داره و نه حیوانات قطبی ... تنها نکته جذاب سفیدی قطب روی کره زمینه 

 

پ.ن: کسی تور قطب جنوب سراغ نداره؟

پ.ن 2 : در ادامه بحث قطب جنوب آقای پدر براش توضیح دادن که اگر یخ های قطب جنوب آب بشه احتمالا شیراز زیر آب میره .... حسابی خوشحال شد که اگر شیراز زیر اب بره حتما مامانجون و بابا جون و داییش میان تهران زندگی میکنن