پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

هیئت سلمان
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: سلمان

از صبح هیئت سلمان تو خونه فعال شده  .... خودش طبل میزنه ، خودش سنج میزنه ، مثل طبل زن !های هیئت هایی که دیشب دیده پاهاش را محکم میکوبه زمین .... نوحه میخونه ( البته با ریتم نوحه و کلمات بعضا نامفهوم ).... گاهی باباش را همراه خودش میکنه و زنجیر میزنن و سینه میزنن و دعا میخونه و از بابا میخواد که پشت سرش تکرار کنه ......و آخرش میگه : حالا یه دست مرتب برا خودتون بزنین !!!!!!!!!!!!

تصمیم داره بعدا هیئتش را توسعه بده و بزرگترین هیئت تهران را بسازه .... و شام هیئت "پیتزا " میده!!!!!!!!!!!