پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

مامان بزرگ
ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: شعر کودک

سلام

امروز هه کم دلم گرفته اخه مامانجونم ،مامان بابایی، که من کلی دوسش دارم ،مریضن . من کلی دعا میکنم که زود زود خوب بشن . شما هم واسشون دعا کنین .

این شعر هم از طرف من واسه مامانجونم که هیچ وقتشم چارقد نداشتهبغل

مادربزرگ
وقتی اومد
خسته بود

چار قدش و
دور سرش
بسته بود

صدای کفشش که اومد
دویدم

دور گُلای دامنش
پریدم

بوسه زدم روی لُپاش
تموم شدن خستگی هاش

مامانجونی خودم میام دکتر میشم خوبت میکنمماچقلب