پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

35
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

تقویم بارداری امروز دو تا عدد ٣۵ نشون میده

سن بارداری : ٣۵ هفته  و     ٣۵ روز دیگه باقی مونده

از فردا وارد هفته سی و  ششم میشیم

کودک شما چگونه تغییر می کند؟

وزن کودک شما هر روز زیاد می شود، تقریبا روزی ٣٠ گرم. وزن او حدود ٢٧٠٠گرم است و حدود ۴٨.٢ سانتی متر طول دارد. موهای کرک مانند او و همین طور ورنیکس (ماده نسبتا چربی که بدن او را پوشانده بود و از پوست او در برابر مایع آمنیوتیک محافظت می کرد) در حال ناپدید شدن هستند. کودک شما همه این مواد را به همراه دیگر ترشحاتی که به درون مایع آمنیوتیک می ریزند، می بلعد و این مواد تا زمان تولد در شکم او باقی خواهند ماند. این مخلوط سیاهرنگ که مکونیوم نامیده می شود، اولین مدفوع کودک شما را تشکیل خواهد داد.
در انتهای این هفته کودک شما کامل شده است. به کودکانی که در بین هفته های سی و هفتم و چهل و دوم به دنیا بیایند کامل می گویند، به آنها که قبل از ٣٧هفته بدنیا می آیند نارس و بعد از ۴٢هفته دیررس می گویند.

 

 

The baby's body is becoming chubby as fat layers build.

Between now and birth they may gain about an ounce (30g) a day

You may feel contractions of the womb, called Braxton Hicks contractions.

 

Your baby is almost ready, a pair of kidneys and the liver has begun processing some waste products, the only organ still to mature is the lungs.

This week your baby may drop into the birth canal, this is called 'lightening' or 'dropping'. If this is not your first baby, this 'lightening' may not occur until right before labor. Your care provider may refer to it by saying that your baby is now 'engaged'. The majority of babies are now in the birth position, either head down (vertex) or butt down (breech), most will maintain this position until birth. Any movements that they make are more likely to be rolls from side to side.You may notice when this happens because it will suddenly become much easier for you to breathe. While breathing becomes easier, walking may be the exact opposite. If your baby has dropped you may find yourself visiting the bathroom much more often as baby is resting right on top of your bladder again.