پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

تنبلی
ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: شعر کودک

گل همه رنگش خوبه

بچه زرنگش خوبه

تو کتابا نوشته

تنبلی کار زشته

تنبل پاشو بیدار شو

از رخت خواب جدا شو

بشور دست و رویت

شانه بزن به مویت

مسواک بزن به دندان

تا بشی شاد و خندان