پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

هفته 38
ساعت ٥:٤٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

کودک شما حسابی چاق شده است! او بین 2720 تا 3400 گرم وزن دارد (پسرها معمولا کمی سنگین تر از دخترها هستند) و طول بدن او نیز بین 48.2 تا 50.8 سانتی متر است. او می تواند خیلی محکم چنگ بیندازد که این را هم به زودی می توانید با انگشت خود امتحان کنید! اندامهای او کاملا رشد کرده و در مکان نهایی خود قرار دارند. ولی ریه ها و مغز او هرچند به اندازه ای رشد کرده اند که بتوانند فعالیت کنند اما تا زمان تولد و مدتی پس از آن نیز به رشد خود ادامه می دهند.
فکر می کنید چشمهای کودک شما چه رنگی هستند؟مژه ممکن است نتوانید به درستی پاسخ دهید. اگر چشمان او قهوه ای باشند احتمالا به همین رنگ باقی خواهند ماند. اگر رنگ چشمانش خاکستری تیره یا آبی پررنگ باشد ممکن است به همین رنگ باقی بمانند و ممکن است تا 9 ماهه شدن نوزاد سبز فندقی یا قهوه ای شوند. این امر بدان خاطر است که امکان دارد عنبیه کودک (بخش رنگی چشم او) در ماههای اول پس از تولد رنگدانه بیشتری ذخیره کند. به همین دلیل امکان ندارد که رنگ چشمهای او روشن تر یا آبی تر شوند. عنبیه های سبز فندقی و قهوه ای بیشتر از عنبیه های آبی یا خاکستری رنگدانه دارند.

Baby is about 20 inches (51 cm) and weighs about 7.5 pounds (3.4 kilograms).

The soft down, which covered the body throughout the pregnancy, is now disappearing.

The body fat is continuing to build up.

The wrinkled skin is becoming 'baby' smooth.

The baby may have reached its final birth position.

Most babies are born head first with only about 3 percent coming out feet first.

About one in eight births are caesarean.

Development is complete, baby's main job is to gain weight. The body continues laying on the fat stores that will help regulate his body temperature after birth. The amniotic fluid, this is approximately equal to 4 or 5 cups. It doesn't sound like much, but just wait until your water breaks, it will feel like much more.

Baby may have a full head of hair now, an inch or more long, but some babies are born with only peach fuzz. Speaking of hair, most of the downy coat of lanugo that covered your baby for weeks has disappeared, but you may see some on the upper back and shoulders when he or she arrives. Almost gone has most of the vernix caseosa, the whitish substance that also covered baby.

Your baby will swallow the lanugo and exterior coating, along with other secretions, and store them in their bowels. These will become your infant's first bowel movement, a blackish waste called meconium. Your child's intestines are accumulating lots of meconium. About 30% of babies move their bowels before birth. Usually this is a sign that the baby is under some stress and can cause pneumonia if the baby inhales any amniotic fluid with meconium in it. If there are signs of meconium in the amniotic fluid at birth your care provider will make sure that the baby's throat and lungs are suctioned thoroughly.

This week, your baby weighs around seven and a half pounds and measures about 20 inches (51cm) head to toe. You are almost at the end of your pregnancy. Your weight should not increase much from this point. It should remain between 25 and 35 pounds (11.5 and 15.5 kg) until delivery