پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

محرم
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

محرم امسال حس و حال عجیبی دارم

مثل هر سال نیست

امسال صدر نشین گریه ها وعزا داریهام عوض شده

امسال بی اختیار اشکام با نام همسر امام ،رباب خاتون، جاری میشه

خدایا به حق محرمت به حق گریه های شیر خوار امام ، به حق دل چاک چاک مادرش

سلمان من را هم از پیروان امامت قرار بده

هر سال محرم کمتر اب میخوردم تا تشنگی را حس کنم

امسال اب میخوردم چون باید به سلمان شیر میدادم و با هر جرعه اب اشک میریختم

نیازی به روضه نبود نیاز نداشتم نوحه بخونن  اشکام همیشه جاری بود

هر بار سلمان شیر میخورد اشکام جاری بود

خدایا به حق این ایام کمکم کن فرزندی  عاشورایی تربیت کنم