پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

سایر وسایل
ساعت ۳:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: سیسمونی

سایر وسایل :

شیشه شیر


قنداقساک وسائل کوچیکساک وسایل بزرگکیف نگهداری شیشه شیرمسواک انگشتیست مانیکورست وسائل بهداشتیشنل شیردهیکلاه حمامتشک تعویضتشک تعویضست خوابدماسنج اتاقتشک تعویضست غذا خوریظرف غذا  چسبیشیشه شوراویز پستونک

 قاشق حرارتیقاشق حرارتی

عزیزم عکس بقیه را وقتی مامانجونت وسایلت را فرستاد تهران میذارم