پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

امروز یکساله شدم
ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: سلمان ، شعر کودک

 

Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday, happy birthday

Happy birthday to you!

(Knock Knock

Who's there?

Abby

Abby who?

Abby birthday to you!!)